ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА БАЗА „МАРДЕН“

ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА БАЗА „МАРДЕН“

Търговско-складова база „Марден“

Цена: 1 000 000 EUR

гр. Перник

Цена на м2/EUR/

68.81 EUR/ кв.м.

0

Квадратура /м2/

Земя: 11 423 кв.м.

Сграда: 3109,25 кв.м.

 • Вода
 • Интернет
 • Паркинг
 • Климатизация

Търговско-скалдова база „МАРДЕН“ с офисна част

Административна сграда гр. Сливен

Административна сграда гр. Сливен

Административна сграда гр. Сливен

Цена: 857 000 лв. без ДДС

гр. Сливен

Цена на м2/EUR/

83.05 лв.

0

Квадратура /м2/

10 318 м2

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.314 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-500/ 29.11.2010г. на Началник на СГКК – Сливен,  с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800 квартал Промишлена Зона, с трайно предназначение: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за складова база, с площ на имота от 10318 (десет хиляди триста и осемнадесет) кв.м., при съседи на имота по скица: имот № 67338.603.38 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и осем), имот № 67338.603.39 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и девет), имот № 67338.603.35 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и пет), имот № 67338.603.275 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двеста седемдесет и пет), имот № 67338.603.32 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и две)  и имот № 67338.603.23 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двадесет и три), ведно с построената в имота сграда на ниво “груб строеж” с идентификатор № 67338.603.314.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и четиринадесет точка едно) на 4 (четири) етажа, с начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, която съгласно извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти е със застроена площ 467 (четиристотин шестдесет и седем) квадратни метра, и разгъната застроена площ 1868 (хиляда осемстотин шестдесет и осем) квадратни метра, а съгласно обяснителна записка и таблица за определяне на площите към одобрен инвестиционен проект е със застроена площ от 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра и разгъната застроена площ 2527 (две хиляди петстотин двадесет и седем) квадратни метра

Търговски център „Явор“

Търговски център „Явор“

Търговски център „Явор“

Цена: 2 000 000 EUR

гр. Перник

Цена на м2/EUR/

471.41

0

Квадратура /м2/

4242,6 м2

 • ТЕЦ
 • Вода
 • Интернет
 • Асансьор
 • Паркинг
 • Климатизация
 • Видеонаблюдение

Мебелен магазин на два етажа в центъра на гр. Перник (бивш магазин „Явор“) се отдава под наем директно от собственика. Луксозен, дизайнерски, разработен, подходящ за големи мебелни фирми желаещи да присъстват в град Перник. Частично споделена търговска площ на обекта със съществуващ наемател от друга голяма търговска верига JYSK. Магазинът е на две нива и ключва: входна зона – фоайе, приземен етаж с административно обслужваща част и мини офис, тоалетна, изложбена зала етаж 1, широко стълбище, изложбена зала етаж 2 (просторна, отворен тип) с обособени различни кътове (всеки с индивидуален дизайн) и обходна пътека за посетители, голяма складова част със стелажни зони, товарен асансьор, стаи за почивка, столова, съблекални, сервизни помещения, вътрешен апартамент, товарна зона с рампа и подход, широка паркинг периферия, външно озеленяване. Работещи климатизация, вентилация, системи за пожаро-безопасност, спотово осветление, външно фасадно и паркинг осветление. Видеонаблюдение със СОТ. Възможност за външна реклама и фасаден монтаж на големи светлинни пана. Билборди. Подови настилки от гранитогрес и ламинат (на ограничени места има изградени и подиуми с мокет). Имота граничи непосредствено с магазин „Технополис“ и е в най-оживената шопинг зона на Перник. Съдействие за преустройстване на имота според необходимостта на наемателя. Поземлен имот с площ 4372 м2. ЗП застроена площ 2054,76 м2 с обща квадратура РЗП на обекта 4242,6 м2. Първи етаж 2054,76. Втори етаж 2054,76 м2, Надстройка (трети етаж-администрация) 133,08 м2. Дългосрочно! При сериозен интерес е възможна и продажба на обекта с цена 2 000 000 EUR!

Завод „Фригус“

Завод „Фригус“

Завод „Фригус“

Цена: 3 750 000 EUR

Под наем: 25 000  EUR / месец

гр. Сфоия

0

Квадратура /м2/

~10 000 м2

Завод „Фригус“, гр София, кв. Военна Рампа, ул. „Първа българска армия“ №18 А.

Многофункционален завод с обща площ ~ 10 000 м2. включващи: три етажна административна сграда (бивш клон на ДЗИ), производствено-складова част на много нива. Разчупен обект с много възможности и потенциал за всевъзможни бизнес перспективи. Ново завършен, свеж интериор. Множество портали и товарни подходи от всички страни. Широка паркинг периферия. Завода се намира се на оживена пътна артерия. Обща площ ~10 000 m2.